برنامه کامل ۶ آبان ۱۳۹۷

برنامه کامل ۶ آبان ۱۳۹۷
آبان ۶, ۱۳۹۷

پیام دوست یکشنبه‌ها به پخش قسمت دیگری از فصل دوم صفحه نمایش و ارائه یک پیشنهاد جدید ادامه می‌دهد.

برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.

ثبت نام در خبرنامه