برنامه کامل ۵ شهریور۱۴۰۰

برنامه‌های روزانه رادیو
برنامه کامل ۵ شهریور۱۴۰۰
شهریور ۵, ۱۴۰۰

پادکست هفت در شصت و نهمین قسمت برای امکان بحث و گفتگوی بیشتر در زوایای موضوع “خشم و عصبانیّت” که عنوان هفته قبل این پادکست بود، کماکان آن عنوان را ادامه می‌دهد.

ثبت نام در خبرنامه