برنامه کامل ۵ شهریور۱۴۰۰

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۵ شهریور۱۴۰۰
۰۵ شهریور ۱۴۰۰

پادکست هفت در شصت و نهمین قسمت برای امکان بحث و گفتگوی بیشتر در زوایای موضوع “خشم و عصبانیّت” که عنوان هفته قبل این پادکست بود، کماکان آن عنوان را ادامه می‌دهد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه