برنامه کامل ۵ دی ۱۳۹۹

برنامه کامل ۵ دی ۱۳۹۹
دی ۵, ۱۳۹۹

مبحث تبعیض و آزار واذیت سیستماتیک علیه بهائیان ایران؛ موضوع این پادکست است.

ثبت نام در خبرنامه