برنامه کامل ۵ خرداد ۱۳۹۸

Program Picture
برنامه کامل ۵ خرداد ۱۳۹۸
خرداد ۵, ۱۳۹۸

پیام دوست یکشنبه ها از این هفته با دو برنامه جدید در خدمت شما شنوندگان گرامی است : در برنامه امروز ابتدا صد پرسش ، صد پاسخ را خواهید شنید و سپس برنامهِ جدید گرامافون ( فصل سوم) را و در انتها شنوندهِ کاوشی در تعصّب خواهید بود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه