برنامه کامل ۵ بهمن ۱۴۰۰

برنامه کامل ۵ بهمن ۱۴۰۰
بهمن ۵, ۱۴۰۰

در آغاز این برنامه آخرین قسمت از «درخت زندگی» را می‌شنوید که تأملی دارد بر معنی و مفهوم درخت زندگی و سپس با پخش قسمتِ تازه‌ای از «گفتنی‌ها کم نیست» برنامه را به پایان می‌بریم.

ثبت نام در خبرنامه