برنامه کامل ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

برنامه کامل ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
اردیبهشت ۵, ۱۳۹۸

مجله جوانان این هفته در پنجمین روز عید اعظم رضوان پخش می‌شود و سه بخش اصلی آن عبارتند از : نقطه سرِ خط ، ویژه برنامه رضوانیِ سیاست نه؛ چرا؟ و دمی با تاریخ.

ثبت نام در خبرنامه