برنامه کامل ۴ مرداد ۱۳۹۸

برنامه کامل ۴ مرداد ۱۳۹۸
مرداد ۴, ۱۳۹۸

پس از چند هفته که پخش برنامه «موج مثبت» متوقف شده بود از این هفته پرده هفتم پخش مجدد آن را آغاز کرده است ، از این رو دارای پنج بخش شده که عبارتند از : یک قهرمان ، چند ثانیه با شما ، موج مثبت ، بانوی سرزمین من و جمع جمعه ها.

ثبت نام در خبرنامه