برنامه کامل ۴ تیر ۱۴۰۰

برنامه کامل ۴ تیر ۱۴۰۰
تیر ۴, ۱۴۰۰

پادکست هفت در شصتمین قسمت، بحث جالب و مفید “معرفت شناسی” که هفته پیش آغاز کرده بود را ادامه می‌دهد.

ثبت نام در خبرنامه