برنامه کامل ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

برنامه کامل ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
اردیبهشت ۴, ۱۳۹۸

پیام دوستِ این چهارشنبه که در چهارمین روز از عید اعظم رضوان پخش میشود شامل دو برنامه «سیاست نه؛ چرا؟» و «خبرنگار» است.

ثبت نام در خبرنامه