برنامه کامل ۴ آذر ۱۴۰۰

برنامه کامل ۴ آذر ۱۴۰۰
آذر ۴, ۱۴۰۰

اوَلین ویژه برنامه پیام دوست به مناسبت صدمین سال درگذشت حضرت عبدالبهاء، امروز که «یوم میثاق» است شامل دو قسمت «گفتگو» که عنوانش برابری جنسیتی از نگاه حضرت عبدالبهاء و «باران» می‌باشد که نگاهی دارد به بعضی از مناجات‌های حضرت عبدالبهاء.

ثبت نام در خبرنامه