برنامه کامل ۴ آذر ۱۴۰۰

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۴ آذر ۱۴۰۰
۰۴ آذر ۱۴۰۰

اوَلین ویژه برنامه پیام دوست به مناسبت صدمین سال درگذشت حضرت عبدالبهاء، امروز که «یوم میثاق» است شامل دو قسمت «گفتگو» که عنوانش برابری جنسیتی از نگاه حضرت عبدالبهاء و «باران» می‌باشد که نگاهی دارد به بعضی از مناجات‌های حضرت عبدالبهاء.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه