برنامه کامل ۴ تیر۱۳۹۷

Program Picture
برنامه کامل ۴ تیر۱۳۹۷
۰۴ تیر ۱۳۹۷

در پیام دوست این دوشنبه ابتدا نوبت پخش برنامه «این روزها» است و پس از آن نمایش رادیویی «دوران شکوفائی» و در پایان «گزیده هایی از یک سخنرانی».

news letter image

ثبت نام در خبرنامه