برنامه کامل ۳ تیر ۱۳۹۷

برنامه کامل ۳ تیر ۱۳۹۷
تیر ۳, ۱۳۹۷

پیام دوست یکشنبه ها امروز آغازگر برنامه جدیدی است به نام «صفحه نمایش» (فصل دوم) که بخش اول آن را پخش خواهد کرد و قبل از آن شما شنونده قسمتی دیگر از مجموعه «پیشنهاد» خواهید بود.

ثبت نام در خبرنامه