برنامه کامل ۳ تیر۱۴۰۰

Program Picture
برنامه کامل ۳ تیر۱۴۰۰
تیر ۳, ۱۴۰۰

بولتن ۴۰ – موضوع این شماره: جهانی شدن منظور از جهانی شدن چیست؟ چرا برای کشورهای ثروتمند یا درحال توسعه مهم است که به سمت جهانی شدن حرکت کنند؟ و آیا این مسیر هموار است؟‌ آیا جهانی شدن به نفع کشورهای در حال توسعه است یا کشورهای پیشرفته؟ به طور کلی آیا همگان درک واحدی از جهانی شدن دارند؟‌ با بولتن این هفته هم همراه باشید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه