برنامه کامل ۳۰ مهر۱۴۰۰

برنامه کامل ۳۰ مهر۱۴۰۰
مهر ۳۰, ۱۴۰۰

نظر به اهمیّت “هم‌زیستی مسالمت‌آمیز بین پیروان ادیان” که موضوع هفته قبلِ پادکست هفت بود، این هفته هم به آن پرداخته شده است.

ثبت نام در خبرنامه