برنامه کامل ۳۰ مهر۱۴۰۰

Program Picture
برنامه کامل ۳۰ مهر۱۴۰۰
مهر ۳۰, ۱۴۰۰

نظر به اهمیّت “هم‌زیستی مسالمت‌آمیز بین پیروان ادیان” که موضوع هفته قبلِ پادکست هفت بود، این هفته هم به آن پرداخته شده است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه