برنامه کامل ۳۰ مرداد ۱۴۰۱

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۳۰ مرداد ۱۴۰۱
۳۰ مرداد ۱۴۰۱

امروز در «با من حرف بزن» موضوع صحبت، برقراری ارتباط با نوجوانان است وپیش‌خوان به مفهوم عزت نفس خواهد پرداخت.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه