برنامه کامل ۳۰ شهریور ۱۳۹۷

برنامه کامل ۳۰ شهریور ۱۳۹۷
شهریور ۳۰, ۱۳۹۷

پرده هفتم این بار چهار بخش را شامل می‌ شود: «یک قهرمان»، «چند ثانیه با شما» ، «کافه هنر»، و «یک فنجان چای داغ».

ثبت نام در خبرنامه