برنامه کامل ۳۰ دی ۱۴۰۱

Program Picture
برنامه کامل ۳۰ دی ۱۴۰۱
دی ۳۰, ۱۴۰۱

ارتباط میان آگاهی و خودشناسی در یک پادکست هفت مطرح بود و امروز همان باز پخش می‌شود. ضمن آن که در بخش «آئین آینه» کتابی از یک نویسنده افغانستانی معرفی می‌گردد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه