برنامه کامل ۳۰ دی ۱۳۹۸

برنامه کامل ۳۰ دی ۱۳۹۸
دی ۳۰, ۱۳۹۸

در این پیام دوست «گزیده هایی از یک سخنرانی» و قبل از آن نمایش رادیویی «تاریخ به روایت مورخ» و در ابتدا «این روزها به یاد تو» را خواهید شنید.

ثبت نام در خبرنامه