برنامه کامل ۳۰ بهمن ۱۴۰۱

Program Picture
برنامه کامل ۳۰ بهمن ۱۴۰۱
بهمن ۳۰, ۱۴۰۱

اکنون دو برنامه «تفکری نو ، گفتمانی نو» و «پلاک ۱۲» برای شنیدن شما عزیزان آماده است و در آخر دل‌نوشته ای از پویان اوحدی در بخش پیش‌خوان را برای شما می‌خوانیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه