برنامه کامل ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

Program Picture
برنامه کامل ۳۰ بهمن ۱۳۹۹
بهمن ۳۰, ۱۳۹۹

بولتن – قسمت ۲۲ – موضوع این شماره: تربیت کودکان. تعلیم و تربیت کودکان، علمی است که نسبت به گذشته تغییرات شگرفی داشته به نحوی که بسیاری از پدران و مادران و حتی پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها نمی‌دانند که چگونه خود را با این تغییرات وفق دهند و با کودک خود در خانواده چگونه ارتباط برقرار کنند که درست باشد. یا حداقل غلط نباشد. بولتن امروز برخی از جنبه‌های مختلف موضوع تربیت کودکان را بررسی می‌کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه