برنامه کامل ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

بولتن ۳۵ – موضوع این شماره: هنر و جامعه آیا شما هنرمند هستید؟ با یک یا چند هنرمند نسبت خانوادگی دارید؟ با هنر میانه‌ای ندارید؟ هنردوست هستید اما هنرمند نه؟ اصولا برای هنر در جامعه چه جایگاهی قائلید؟ به هنرمندان بولتن بپیوندید و از دیدگاه‌های آنان در این مورد باخبر شوید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه