برنامه کامل ۳۰ آبان ۱۴۰۰

برنامه کامل ۳۰ آبان ۱۴۰۰
آبان ۳۰, ۱۴۰۰

پیام دوست یکشنبه‌ها با دو مجموعه جدید در خدمت شما گرامیان است اول «با من حرف بزن» و دوم اولین قسمت از مجموعه هفت قسمتی «باران» که از امروز به مدت هفت روز به طور متوالی و به مناسبت صدمین سال درگذشت حضرت عبدالبهاء پخش خواهد شد.

ثبت نام در خبرنامه