برنامه کامل ۲ مهر۱۴۰۰

برنامه کامل ۲ مهر۱۴۰۰
مهر ۲, ۱۴۰۰

بعد از موضوع “مهاجران افغان” که عنوان پادکست هفت در هفته پیش بود اکنون “شرایط امروز مردم افغانستان” مورد توجّه هفتاد و سومین قسمت از پادکست هفت قرار گرفته است.

ثبت نام در خبرنامه