برنامه کامل ۲ شهریور ۱۳۹۹

برنامه کامل ۲ شهریور ۱۳۹۹
شهریور ۲, ۱۳۹۹

در پیام دوست یکشنبه های این هفته هم شما شنونده سه قسمت هستید: صد پرسش صد پاسخ، سر آشکار و فردای دنیای شیشه ای. امیدواریم که از شنیدن این قسمت ها لذت ببرید و دوست داشته باشید.

ثبت نام در خبرنامه