برنامه کامل ۲ خرداد ۱۴۰۱

Program Picture
برنامه کامل ۲ خرداد ۱۴۰۱
خرداد ۲, ۱۴۰۱

چون فردا یوم اظهار امر حضرت باب است، امروز در «این روزها به یاد تو» اشاره‌ای داریم به آن روز و سپس به ترتیب «شاخه زیتون» و «اکسیر معرفت» را خواهید شنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه