برنامه کامل ۲ خرداد ۱۴۰۰

برنامه کامل ۲ خرداد ۱۴۰۰
خرداد ۲, ۱۴۰۰

پیام دوست یکشنبه‌ها به مناسبت سال‌روز اظهار امر ( بعثت ) حضرت باب این بار برنامه ویژه‌ای را تقدیم می‌کند و بعد از آن‌هم قسمت جدیدی از «قصه‌ها» را لحاظ کرده است.

ثبت نام در خبرنامه