برنامه کامل ۲ اسفند ۱۴۰۱

Program Picture
برنامه کامل ۲ اسفند ۱۴۰۱
اسفند ۲, ۱۴۰۱

برنامه‌هایی که در این پیام دوست خواهید شنید «آموزه‌های نو» و «خاطرات یوتاب» هستند و آن چه در خلال این دو برنامه قرار دارد در راستای تحول اجتماعی، جواب به این سوال است که چطور می‌شود به یک توافق مشترک برسیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه