برنامه کامل ۲ اسفند ۱۳۹۸

برنامه کامل ۲ اسفند ۱۳۹۸
اسفند ۲, ۱۳۹۸

پرده هفتم طبق روال هفته های گذشته پنج بخش دارد که به ترتیب پخش عبارتند از: یک قهرمان، چند ثانیه با شما، موج مثبت، کافه هنر و پنجمین بخش که جمع جمعه ها می باشد.

ثبت نام در خبرنامه