برنامه کامل ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

Program Picture
برنامه کامل ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
اردیبهشت ۲, ۱۴۰۰

بولتن ۳۱ – موضوع این شماره : طبیعت زیبا ۲۲ آوریل روز جهانی زمین پاک است. در بولتن این هفته به طبیعت و زیبایی آن پرداخته ایم. آیا زمین پاک به دون داشتن طبیعت و محیط زیست پاک امکان دارد؟ نقش ما انسان ها در ایجاد و نگاهداری طبیعتی پاک و زیبا چیست؟ بولتن امروز را بشنوید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه