برنامه کامل ۲ اَذر ۱۴۰۱

Program Picture
برنامه کامل ۲ اَذر ۱۴۰۱
آذر ۲, ۱۴۰۱

«بدون تمبر بدون تاریخ» آغازگر این برنامه است و نظر به این که هفته بعد سالروز صعود ( درگذشت ) حضرت عبدالبهاء است، گفتگویی را که درباره آن حضرت داشته‌ایم برای شما بازپخش می‌کنیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه