برنامه کامل ۲ آذر ۱۳۹۷

برنامه کامل ۲ آذر ۱۳۹۷
آذر ۲, ۱۳۹۷

پرده هفتم با پنج بخش: «یک قهرمان، چند ثانیه با شما، موج مثبت، کافه هنر و کوچه» برنامه‌ی خود را تقدیم می‌کند.

ثبت نام در خبرنامه