برنامه کامل ۲۹ مرداد ۱۴۰۱

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۲۹ مرداد ۱۴۰۱
۲۹ مرداد ۱۴۰۱

پخش آخرین بخش از سخنرانی خانم دکتر دوستدار آغازگر برنامه امروز ماست و معرفی یکی دیگر از برندگان جایزه صلح نوبل پایان بخش آن.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه