برنامه کامل ۲۹ شهریور ۱۴۰۱

Program Picture
برنامه کامل ۲۹ شهریور ۱۴۰۱
شهریور ۲۹, ۱۴۰۱

برنامه امروز را با «آموزه‌های نو» شروع و با «خاطرات یوتاب» به پایان می‌بریم و در ضمن مجری برنامه این سئوال را هم مطرح می‌کند که: زندگی یعنی چه ؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه