برنامه کامل ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

برنامه کامل ۲۹ اسفند ۱۳۹۷
اسفند ۲۹, ۱۳۹۷

اولین ویژه برنامه نوروزی سال ۱۳۹۸ برای استقبال از نوروز است و شامل چهار بخش : روز نو شعر کهن ، ۱+۱۲ تصمیم ، تاکسی گپ و گفتگوی۹۸ می‌باشد.

ثبت نام در خبرنامه