برنامه کامل ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

Program Picture
برنامه کامل ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
اردیبهشت ۲۹, ۱۴۰۱

امروز تغییری را در برنامه ملاحظه خواهید کرد، البته نه در قسمت کودکان عزیز که در این قسمت کماکان “سپیدار و ویززز” و “سفرهای تیپ تیپی” را تقدیم کرده‌ایم، ولی در قسمت مخصوص اولیا و مربّیان عنوان قسمت “آب در کوزه و ما” می‌باشد که با اتمام “شکوفه‌های چهار فصل” جایگزین آن شده است. به امید خشنودی شما.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه