برنامه کامل ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

امروز تغییری را در برنامه ملاحظه خواهید کرد، البته نه در قسمت کودکان عزیز که در این قسمت کماکان “سپیدار و ویززز” و “سفرهای تیپ تیپی” را تقدیم کرده‌ایم، ولی در قسمت مخصوص اولیا و مربّیان عنوان قسمت “آب در کوزه و ما” می‌باشد که با اتمام “شکوفه‌های چهار فصل” جایگزین آن شده است. به امید خشنودی شما.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه