برنامه کامل ۲۹ اَبان ۱۴۰۱

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۲۹ اَبان ۱۴۰۱
۲۹ آبان ۱۴۰۱

جلب توجه در نوجوانان موضوع گفتگوی بخش «با من حرف بزن» است و پیش‌خوان به مناسبت تقارن امروز با روز جهانی کودکان در مورد تاریخچه و هدف از تعیین چنین روزی اطلاعاتی را در اختیار ما می‌گذارد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه