برنامه کامل ۲۹ آذر ۱۴۰۰

Program Picture
برنامه کامل ۲۹ آذر ۱۴۰۰
آذر ۲۹, ۱۴۰۰

پیام دوست دوشنبه در آغاز یادی می‌کند از دکتر شاپور راسخ که اخیرا رخ در نقاب خاک کشید و سپس قسمت‌های «سربلندی ایران» و «اکسیر معرفت» را تقدیم می‌کند. به امید پسند شما عزیزان.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه