برنامه کامل ۲۹ آبان ۱۳۹۹

برنامه‌های روزانه رادیو
برنامه کامل ۲۹ آبان ۱۳۹۹
آبان ۲۹, ۱۳۹۹
بولتن ۹ - موضوع این شماره: عدالت عدالت چیست؟ عادل کیست؟ چه کسانی عدالت را گسترش می دهند؟ نقش مردم در ایجاد عدالت چیست؟ عدالت برای کیست؟

ثبت نام در خبرنامه