برنامه کامل ۲۸ مهر ۱۳۹۹

برنامه‌های روزانه رادیو
برنامه کامل ۲۸ مهر ۱۳۹۹
مهر ۲۸, ۱۳۹۹
این برنامه ویژه که به مناسبت تولد حضرت بهاءالله تهیه شده هم مثل برنامه روز قبل شامل سه قسمت است: ۱- این است عید الهی ۲- آغاز در انجام ۳- چشمه های نجات عیدین سعیدین بر همه شما گرامیان مبارک باشد.

ثبت نام در خبرنامه