برنامه کامل ۲۸ مهر ۱۳۹۹

Program Picture
برنامه کامل ۲۸ مهر ۱۳۹۹
مهر ۲۸, ۱۳۹۹

این برنامه ویژه که به مناسبت تولد حضرت بهاءالله تهیه شده هم مثل برنامه روز قبل شامل سه قسمت است: ۱- این است عید الهی ۲- آغاز در انجام ۳- چشمه های نجات عیدین سعیدین بر همه شما گرامیان مبارک باشد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه