برنامه کامل ۲۸ مهر ۱۳۹۸

برنامه کامل ۲۸ مهر ۱۳۹۸
مهر ۲۸, ۱۳۹۸

پیام دوست یکشنبه‌های این هفته هم شامل سه بخش خواهد بود. در بخش اول شنونده قسمت دیگری از مجموعه صد پرسش صد پاسخ هستید و در ادامه شنونده قسمت دیگری از مجموعه گرامافون خواهید بود و در ایستگاه آخر برنامه کاوشی در تعصب.

ثبت نام در خبرنامه