برنامه کامل ۲۸ فروردین ۱۴۰۱

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۲۸ فروردین ۱۴۰۱
۲۸ فروردین ۱۴۰۱

مدتی است که پیام دوست یکشنبه‌ها قسمت اعظم وقت خود را با پخش «با من حرف بزن» در دو بخش به تعلیم و تربیت کودکان اختصاص داده است و امروز بعد از آن در بخش پیشخوان به خواندن مقاله‌ای به نام «بزرگ‌ترین بازی زندگی» خواهد پرداخت.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه