برنامه کامل ۲۸ خرداد ۱۴۰۱

Program Picture
برنامه کامل ۲۸ خرداد ۱۴۰۱
خرداد ۲۸, ۱۴۰۱

بخش جدیدی از گزیده یک سخنرانی و معماران صلح، برنامه امروز را تشکیل می‌دهند و در ضمن گپ و گفتی خواهیم داشت با مجری برنامه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه