برنامه کامل ۲۸ خرداد ۱۳۹۷

برنامه کامل ۲۸ خرداد ۱۳۹۷
خرداد ۲۸, ۱۳۹۷

برنامه امروز را با «این روزها به یاد تو» شروع می کنیم و با نمایش رادیویی «دوران شکوفایی» ادامه می دهیم و با گزیده هایی از یک «سخنرانی» به پایان می بریم.

ثبت نام در خبرنامه