برنامه کامل ۲۸ بهمن ۱۴۰۱

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۲۸ بهمن ۱۴۰۱
۲۸ بهمن ۱۴۰۱

بحث خیر و شر که در تعالیم جمیع ادیان به آن اشاره شده، اکنون در این پادکست مطرح می‌شود با این تفاوت که تنها به جنبه «شر» و این که چگونه شر عادی می‌شود و ابعاد مختلف آن چیست توجه شده است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه