برنامه کامل ۲۸ بهمن ۱۴۰۰

برنامه کامل ۲۸ بهمن ۱۴۰۰
بهمن ۲۸, ۱۴۰۰

باز هم برای ما موجب سرور است که یک قسمت جدید دیگر را آن هم در راستای تربیت کودکان به برنامه روزهای پنجشنبه افزوده‌ایم و اکنون با سه قسمت “‌سپیدار و ویزز” ، “سفرهای تیپ تیپی” و “شکوفه‌های چهار فصل” در خدمت نونهالان نازنین و والدین و مربیان آنها هستیم.

ثبت نام در خبرنامه