برنامه کامل ۲۸ اسفند ۱۴۰۱

Program Picture
برنامه کامل ۲۸ اسفند ۱۴۰۱
اسفند ۲۸, ۱۴۰۱

خوش‌وقتیم که امروز هم می‌توانیم بخشی از یکی از پیام‌های بیت العدل اعظم را در ظل برنامه‌ای با عنوان «تفکری نو، گفتمانی نو» برای شما گرامیان قرائت نمائیم و در «پلاک ۱۲» عزیزان جوان را با اصل انسجام در زندگی آشنا کنیم و در نهایت پیش‌خوان ما را به استقبال بهار و سال نو ببرد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه