برنامه کامل ۲۸ آذر ۱۴۰۰

Program Picture
برنامه کامل ۲۸ آذر ۱۴۰۰
آذر ۲۸, ۱۴۰۰

پیام دوست یکشنبه‌ها ابتدا در «با من حرف بزن» از قانون‌گذاری در تربیت کودکان به ما می‌گوید و بعد در «قهرمانان بی‌نقاب» ما را با دو تن دیگر از قهرمانان آشتا می‌کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه